Ystafell Ddosbarth Rithwir - Diploma Rhyngwladol Achrededig BCS mewn Dadansoddi Busnes

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein. Bydd angen i chi neilltuo 11 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes yn dilysu eich sgiliau a'ch gwybodaeth fel Dadansoddwr Busnes ac yn dangos bod gennych chi'r gallu i weithredu o fewn y sector Dadansoddi Busnes. Mae hwn yn ddiploma a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n brawf eich bod wedi dangos dealltwriaeth lawn a manwl o arferion gorau ym maes dadansoddi busnes. Mae'r Diploma hwn yn cynnwys tair elfen:

Dau fodiwl craidd:

 • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Arferion Dadansoddi Busnes
 • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Peirianneg Gofynion

Arbenigedd seiliedig ar wybodaeth, naill ai mewn:

 • Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Dadansoddi Busnes, neu
 • Dystysgrif Sylfaen BCS mewn Ymwybyddiaeth Fasnachol

Modiwl seiliedig ar ymarferwyr:

 • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Modelu Prosesau Busnes

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond bydd angen i chi feddu ar ddiddordeb brwd yn y pwnc.

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Gwrs Lean Six Sigma Green Belt (ISO18404).

Gwybodaeth campws Remote Learning

Mae Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes yn cynnwys pedwar modiwl ac arholiadau perthnasol. Ar ôl cwblhau'r rhan gyntaf hon bydd yn rhaid i chi sefyll arholiad llafar. Yna dyfernir y Diploma Rhyngwladol BCS mewn Dadansoddi Busnes i chi. Y tri modiwl craidd yw:

 • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Arferion Dadansoddi Busnes – Rhoi agwedd holistaidd ar y sefydliad drwy offer a thechnegau dadansoddi strategol, a
 • Thystysgrif Ymarferydd BCS mewn Peirianneg Gofynion – Deall yn llwyr beth yw gofynion y broses beirianyddol o ganfod, dadansoddi, dilysu, dogfennu a rheoli gofynion
 • Tystysgrif Ymarferydd BCS mewn Modelu Prosesau Busnes – Mynd â chi drwy'r gwahanol lefelau ac agweddau ar fodelu prosesau'r busnes, hyd y fframwaith i wella'r prosesau busnes

Bydd angen arbenigedd seiliedig ar wybodaeth arnoch o naill ai:

 • Tystysgrif Sylfaen BCS mewn Dadansoddi Busnes – Trosolwg o egwyddorion, technegau ac offer y Dadansoddwr Busnes, neu
 • Dystysgrif Sylfaen BCS mewn Ymwybyddiaeth Fasnachol – Dealltwriaeth o'r ymddygiad ariannol, diwylliannol a sefydliadol sy'n effeithio ar bob busnes.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol