Ystafell Ddosbarth Rithwir - Ymarferydd Cwmwl AWS, Pensaer Cyswllt Datrysiadau AWS a Phensaer Proffesiynol Datrysiadau AWS

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddarparu drwy ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau wyneb yn wyneb yn y dosbarth, ond maen nhw'n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein. Bydd angen i chi neilltuo 10 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyma wawr cyfnod y cwmwl a dim ond cynyddu y bydd y galw am bobl sy'n gallu gweithredu a rheoli datrysiadau yn y cwmwl. Gyda'r galw mor uchel yn y sector hwn, a chyda chyfleoedd rhagorol i ehangu gyrfaoedd, dyma'r amser i hyfforddi a chael cymwysterau i ymuno â'r sector hwn fel gweithiwr proffesiynol. Gyda'r cynnydd hwn mewn galw, mae'r farchnad yn barod ar gyfer gweithwyr proffesiynol Cwmwl AWS ardystiedig, sy'n golygu bod hwn yn ddewis gyrfa gwych i symud i mewn iddo nawr. Mae'r cwrs hwn yn eich dysgu o'r hanfodion i ddod yn Bensaer Datrysiadau Cwmwl - Lefel Broffesiynol.

Gofynion mynediad

Does dim gofynion ffurfiol, ond byddai'n fanteisiol:

 • Meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol neu ganolradd o gyfrifiadura a rhwydweithiau a:
 • Gallu dysgu'n gyflym
 • Gweithio'n galed
 • Bod yn ymroddedig i lwyddo

Cyflwyniad

Dysgu Ar-lein.

Mae Qwiklabs yn llwyfan AWS a ddefnyddir i adeiladu amgylchedd rhithwir, yn helpu myfyrwyr gyda phrosiectau a roddir yn ystod y cwrs. Mae'r gost tanysgrifio (yn daladwy gan y dysgwr) tua £42 y mis a byddwch angen mynediad i'r llwyfan hwn am 2 fis.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais sydd wedi'i galluogi ar gyfer y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

Dilyniant

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs hwn, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y Cwrs Diploma Rhyngwladol mewn Dadansoddi Busnes sydd wedi'i achredu gan y BCS.

Gwybodaeth campws Remote Learning

Ymarferydd Cwmwl AWS

 • Cyflwyniad i Gysyniadau'r Cwmwl
 • Terminoleg a chysyniadau AWS
 • Gwasanaethau sylfaenol: Cyfrifiannu Elastig Amazon
 • Cwmwl (EC2), Rhith Gwmwl Preifat Amazon
 • (VPC), Gwasanaeth Storio Syml Amazon (S3), a
 • Storfa Bloc Elastig Amazon (EBS) Gwasanaethau Craidd AWS
 • Gwasanaethau cronfa ddata: Amazon DynamoDB a
 • Gwasanaeth Cronfa Ddata Berthynol (RDS) Amazon
 • Penseiri AWS, a mwy!

Pensaer Cyswllt Datrysiadau AWS

 • Hanfodion AWS
 • Gwasanaethau craidd AWS
 • Dylunio a gweithredu Rhwydwaith Cwmwl
 • Sicrhau bod eich Cwmwl ar gael mewn modd dibynadwy
 • Gwneud eich Cwmwl yn raddadwy
 • Awtomeiddio eich gwasanaethau Cwmwl
 • Costio AWS
 • Micro-wasanaethau
 • Gwasanaethau amgodio ffeiliau cyfryngau
 • Arferion gorau AWS
 • Diogelu gwasanaethau AWS
 • Cynllun adfer AWS
 • Monitro perfformiad AWS
 • Datrys problemau AWS

Pensaer Proffesiynol Datrysiadau AWS

 • Defnyddio Fframwaith Pensaer Da AWS
 • Rheoli mwy nag un cyfrif AWS ar gyfer eich sefydliad
 • Cysylltu canolfan ddata ar y safle â Chwmwl AWS
 • Trafod goblygiadau bilio cysylltu VPCs aml-ranbarth.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol