Tystysgrif Diogelwch Safle a Mwy- Cydlynydd Gwaith Dros Dro

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Proffesiynol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs deuddydd hwn ar gyfer y rhai ar y safle sy'n gyfrifol am reoli pob math o waith dros dro. Fe'i cynlluniwyd i roi hyder i uwch reolwyr a'r rhai sy'n ymgysylltu â chontractwyr. Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth drylwyr i ymgeiswyr o rôl cydlynydd gwaith dros dro.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill gwybodaeth a sgiliau mewn:

 • Pwysigrwydd y '4C': cyfathrebu, cydweithredu, cydgysylltu a chymhwysedd wrth reoli gwaith dros dro fel cydlynydd Gwaith Dros Dro.
 • Deall yr angen am gydlynydd gwaith dros dro a'i ddyletswyddau
 • Deall rolau eraill
 • Deall BS5975, y cod Arfer Gorau ar gyfer Strwythurau Dros Dro ar Safleoedd Adeiladu
 • Agweddau statudol ar waith dros dro
 • Asesiadau risg a datganiadau dull
 • Rheoli'r broses waith dros dro.

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Cyflwyno drwy gyfrwng astudiaethau achos, trafodaethau yn y dosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau grŵp.

Bydd angen i chi wneud rhywfaint o hunan-astudio y tu allan i'r cwrs.

Asesiad

 • Asesu parhaus. ⁠Mae angen i chi fynychu'r cwrs deuddydd llawn - gweler y gofynion presenoldeb Safle a Mwy.
 • Prawf amlddewis.

Dilyniant

Cyrsiau Grŵp eraill.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.