Prentisiaethau mewn Theatr Dechnegol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  TG a'r Cyfryngau
  Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth
  Specialist / Other
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae Technegydd Theatr yn hanfodol i'r gwaith o greu awyrgylch briodol i gynulleidfaoedd allu mwynhau perfformiadau theatraidd. Ceir tri llwybr dysgu yn y fframwaith:

 • Cynorthwyydd Theatr Dechnegol (Goleuo)
 • Cynorthwyydd Theatr Dechnegol (Sain)
 • Cynorthwyydd Theatr Dechnegol (Llwyfannu)

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad yn ddymunol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Yn y gweithle

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460