Prentisiaeth Cynorthwydd Dysgu (Prentisiaethau mewn Cefnogi Dysgu and Addysgu mewn ysgolion)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Work-Based Learning, Caernarfon
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:
  • Lefel 2: 12 mis
  • Lefel 3: 15 mis
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gweithio mewn ysgol Gynradd neu yn y sector hŷn? Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau a chodi lefel eu gwybodaeth a fydd o gymorth iddynt weithio mewn modd effeithiol gyda phlant. Bydd y cymhwyster hwn yn eich gwneud yn gymwys i weithio mewn lleoliad addysgiadol.

Mae cyflogwyr wedi helpu cynllunio'r prentisiaethau diwygiedig hyn i gefnogi y gofyn cynyddol am staff cynorthwyol hyfforddedig, i ddenu pobl newydd i'r sector, i wella sgiliau y gweithlu a llenwi llefydd rheini sy'n gadael neu'n ymddeol.

Mae'r Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) yn berthnasol i staff mewn rôl cefnogi dysgu sydd â chyfrifoldebau sy'n cael eu monitro yn agos.

Mae'r Prentisiaeth (Lefel 3) yn berthnasol i staff mewn rôl gefnogol sy'n gofyn am cymhwysedd dros ystod eang o gyfrifoldebau yn cynnwys swyddogaethau arbenigol.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae profiad mewn Gofal Plant yn ddymunol
 • Rhaid i brentisiaid gael cyflogwr sy'n gallu gwneud y meini prawf NVQ

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Bydd y rhaglen yn cael ei gyflwyno yn bennaf yn y lle gwaith ar 1 : 1 yn sail ar gyfer penodi asesydd sy'n gymwys o fewn y sector
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau theori a phrofion

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar ddamcaniaethau

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460