Cefnogi Dysgu ac Addysgu Lefel 3 (Dysgu yn y Gweithle)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  15/18 mis

Disgrifiad o'r Cwrs

Prif bwrpas y cymhwyster yw cadarnhau eich bod yn gymwys yn alwedigaethol yn eich rôl mewn ysgol gynradd ac uwchradd fel cynorthwyydd dysgu.

Bod yn hyderus i gefnogi plant oed ysgol i fynd â'r dosbarth a datblygu sgiliau gyda chynllunio gwersi a gweithgareddau. Cefnogi plant ag anghenion ymddygiadol ac anghenion dysgu ychwanegol.

Gofynion mynediad

Rhaid bod dros 16 oed ac yn gweithio mewn ysgol am o leiaf 16 awr.

Cyflwyniad

Bydd asesydd yn cael ei benodi i chi a bydd sesiynau ar-lein, cefnogaeth trwy Google Classroom ac OneFile (e-bortffolio). Bydd asesydd yn dod i'ch gweithle i wneud lleiafswm o 4 arsylwad.

Asesiad

Bydd eich asesydd yn dod i'ch gweithle i asesu eich cymhwysedd.

Gwneir gwaith damcaniaethol trwy:

 • Astudiaethau Achos
 • Cwestiynau ac Atebion
 • Trafodaethau
 • Tystebau Tyst gan athrawon

Bydd diplomâu yn cael eu marcio gan asesydd yn y gweithle a'u cymedroli gan y dilyswr mewnol.

Dilyniant

Cymhwyster Uwch Gymhorthydd neu gwrs gradd mewn Astudiaethau Plant os ydych mewn rôl briodol.

Mae llawer o ddysgwyr Lefel 3 wedi mynd ymlaen i gwblhau gradd addysgu.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol