Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o Bell
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Ieithoedd
 • Hyd:

  1.5 awr yr wythnos am 13 wythnos / 2 awr yr wythnos am 10 wythnos (yn dibynnu ar y tymor)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i fyfyrwyr sydd am ddysgu a meithrin sgiliau siarad Sbaeneg er mwyn pleser.

Gall y cwrs gynnwys unrhyw un o'r canlynol ar lefel sy'n addas i'r dosbarth:

 • Cyfarchion
 • Cyflwyno'ch hun a'ch teulu
 • Rhoi a gofyn am wybodaeth
 • Rhoi a dilyn cyfarwyddiadau
 • Trefniadau teithio
 • Archebu ystafelloedd mewn gwesty
 • Bywyd teulu
 • Bwyta allan
 • Siopa
 • Gweithgareddau hamdden a chwaraeon
 • Delio ag argyfyngau
 • Moduro
 • Sefyllfaoedd gwaith
 • Defnyddio gramadeg

Gofynion mynediad

Diddordeb yn Sbaen a'i harferion/traddodiadau.

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Bydd y gwersi'n cael eu cynnal ar lein gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Bydd yna ymarferion ynganu, trafodaethau ar sail senarios go iawn, clipiau fideo, gwaith cyfieithu a sesiynau ymarfer siarad.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno portffolio o'ch gwaith er mwyn i'r tiwtor ei asesu. Gall gynnwys taflenni gwaith wedi'u llenwi, gwaith ysgrifenedig a recordiadau sain ohonoch yn ymarfer siarad.

Dilyniant

 • Cyrsiau Sbaeneg lefel uwch
 • Cyrsiau mewn ieithoedd eraill

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.