Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Mynediad i Addysg Uwch
 • Hyd:

  1 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sy'n dymuno mynd ymlaen i astudio ar Lefel 3 ac sydd â'u bryd ar ddilyn cwrs addysg uwch.

Byddwch yn astudio amryw o feysydd sy'n ymwneud â'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddilyn rhaglen Lefel 3 yn llwyddiannus. Mae TGAU Mathemateg yn rhan o'r rhaglen.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn dylech fod wedi cael profiad mewn sgiliau bywyd perthnasol am o leiaf dair blynedd ar ôl gadael addysg orfodol. Byddwch hefyd angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Ardal ddysgu rithwir (MOODLE)

Asesiad

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Arholiadau
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch
 • Cymwysterau Lefel AS/Lefel A
 • Cymwysterau galwedigaethol Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Caernarfon
Llandrillo-yn-Rhos