SEATS - (CITB SSP) Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
 • Hyd:

  1 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyluniwyd y cwrs ar gyfer y rhai sydd â chyfrifoldebau rheoli ar safle adeiladu, ac mae'n targedu goruchwylwyr safle, rheolwyr safle, is-reolwyr safleoedd, ac asiantiaid safle.

Bydd y cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i gyfranogwyr i faterion amgylcheddol ar safleoedd adeiladu. Cynlluniwyd y cwrs i gyflwyno'r wybodaeth amgylcheddol sylfaenol sy'n angenrheidiol i is-gontractwyr ei brofi i gontractwyr mawr, yn ogystal â thrafod agweddau amgylcheddol y prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd newydd ar sgrin gyffwrdd.

Gofynion mynediad

N/A

Cyflwyniad

Cymysgedd o ddysgu ar-lein gyda thiwtor a gweithgareddau rhyngweithiol.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs bydd disgwyl i'r cyfranogwyr gwblhau asesiad aml-ddewis byr.

Dilyniant

Cyrsiau eraill y Grŵp

Gwybodaeth campws Remote Learning

Amcanion y cwrs:

Ar ddiwedd y cwrs Diogelwch Safle Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu:

Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gallu:

 • Deall effaith Amgylcheddol prosesau adeiladu
 • Deall y ddeddfwriaeth berthnasol a sut i'w reoli
 • Deall beth sydd angen ei wneud i gydymffurfio
 • Deall y technegau gorau i'w defnyddio ar y safle

Rhaglen y Cwrs:

Bydd y cwrs hwn yn trafod y pynciau isod:

 • Pwysigrwydd yr amgylchedd
 • Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Ecoleg
 • Tir wedi'i halogi
 • Rheoli gwastraff
 • Llygredd a Rheoli Dŵr
 • Bod yn gymydog da
 • Ynni ac Adnoddau

Bod yn gontractwr cyfrifol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.