Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  1 diwrnod (7 awr)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cwrs yw ennill dealltwriaeth o bob maes o ddiogelu yn unol â pholisïau a gweithdrefnau cyfredol. Bydd yn caniatáu i chi adnabod a delio gyda sefyllfaoedd posib a rhoi diogelu ar waith yn eich amgylchedd gwaith.

Mae'r cymhwyster wedi ei strwythuro i gynnig cyfle i chi feithrin dealltwriaeth o ddiogelu ar gyfer oedolion agored i niwed a phlant. Mae'r cymhwyster hefyd yn edrych yn agos at y pwysigrwydd o ddiogelu unigolion rhag camdriniaeth, gan nodi gwahanol fathau o gamdriniaeth a'r arwyddion a'r symptomau a allai ddynodi fod camdriniaeth yn digwydd.

Gofynion mynediad

 • Dylech fod yn 16 oed o leiaf.

Mae'r cwrs wedi ei anelu at y rhai sy'n gweithio mewn ystod eang o leoliadau.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Cwblhau llyfr gwaith
 • Theori
 • Trafodaeth

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy

 • drafodaeth
 • cwblhau llyfr gwaith byr
 • defnydd o astudiaethau achos

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif gan Agored.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Cymwysterau ym maes Iechyd a Gofal, neu gyrsiau eraill.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.