Dychwelyd i Ddysgu : Cyflwyniad i’r Gyfraith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Pwllheli
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
 • Hyd:

  10 wythnos y tymor. Un diwrnod yr wythnos / 5 awr yr wythnos, gyda’r opsiwn o gwblhau tri cylch 10 wythnos yn ystod y flwyddyn academaidd.

Disgrifiad o'r Cwrs

Yn ystod y cwrs byddwch yn edrych ar y System Gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr, byddwch yn edrych ar gyfraith droseddol a sifil yn ogystal ag edrych ar system y llysoedd a hierarchaeth y llysoedd yn ogystal â phersonél y llysoedd . Byddwch hefyd yn edrych ar y gyfraith mewn perthynas â Chydraddoldeb a gwahaniaethu.

Fe'ch anogir hefyd i wella'ch sgiliau llythrennedd a llythrennedd digidol trwy gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp, ysgrifennu traethodau, creu a chyflwyno cyflwyniadau, a chymryd rhan mewn dadleuon ar bynciau cyfreithiol.

Cwrs fydd yn eich cynorthwyo i ddychwelyd yn ol i ddysgu, eich cynorthwyo i fagu hyder, dychwelyd yn ol i’r ystafell ddosbarth, dod o hyd i drefn i’ch dysgu, gwellau sgiliau llythrennedd digidol, gwella eich sgiliau llythrennedd siarad a gwrando yn ogystal ac ysgrifennu.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu. Dewisir y rhain ar sail anghenion unigol y myfyrwyr ym mhob grŵp.

Asesiad

Dim.

Dilyniant

 • Gwersi cyflogadwyedd
 • Gwersi llythrennedd
 • Gwersi llythrennedd digidol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.