Dysgu o bell RTITB – Hyfforddiant Cychwynnol i ddefnyddio Cerbydau Fforch Godi Gwrthbwyso, Codau ABA B1

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, CIST Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Peirianneg Diwydiannau'r Tir
  Specialist / Other
 • Hyd:

  Cwblhau e-dryc ar eich cyflymdra eich hun hefyd;

  1 Gweithredydd 14 awr wyneb yn wyneb hyfforddiant ymarferol (Mwyafswm - 1 Gweithredydd i gydymffurfio gydag ymbellhau cymdeithasol covid 19 tra'n berthnasol)

  Siarad wyneb yn wyneb am 19 awr ar gyfer 2 weithredydd

  Siaradwynebynwyneb am 25 awrargyfer 3 gweithredydd

  Mwyafswm - 3 Gweithredydd ar bob adeg arall

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

I unigolion sydd heb brofiad blaenorol o ddefnyddio tryciau codi

Bydd cwrs hyfforddi'r RTITB ar ddefnyddio Cerbydau Codi Gwrthbwyso (neu dryciau fforch godi) yn rhoi'r sgiliau i chi ddefnyddio'r tryciau'n ddiogel ac effeithlon, gwneud archwiliad cyn-ddefnydd, a chofio ac esbonio achosion ansefydlogrwydd tryciau a llwythi.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i'r meysydd canlynol:

 • Rheolyddion ac offer tryciau codi
 • Cychwyn/symud/stopio a llywio'r tryc
 • Gweithredu'r rheolyddion hydrolig
 • Gyrru ar/oddi ar ramp
 • Llenwi a dad-lenwi cerbyd
 • Stacio a dad
 • Sefydlogrwydd tryc codi
 • Cod diogelwch gweithredwyr

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o e-ddysgu ac addysgu ac ymarferion ymarferol yn y dosbarth

Asesiad

 • Cwblhau hyfforddiant ar-lein
 • Cwblhau asesiad theori ar bapur
 • Cwblhau gwiriad cyn-ddefnydd
 • Cwblhau asesiad ymarferol

Dilyniant

 • Cwrs Trosi 1 diwrnod i fod yn weithredwr tryciau
 • Cwrs 1 diwrnod ar reoli cludiant yn y gweithle

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol