Paratoi ar gyfer Tenantiaeth

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  HWB Dinbych
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Cymuned
 • Hyd:

  6 wythnos, 2.5 awr

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs byr hwn yn cyflwyno gwybodaeth a mewnwelediad i chi am fod yn denant.

 • Landlordiaid Preifat

 • Tai cymdeithasol

 • Cytundebau tenantiaeth

 • Tenantiaeth Fyrddaliadol

 • Rhwymedigaethau Tenant

 • Rhwymedigaethau Landlord

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth ac ar-lein

Asesiad

Asesir drwy gyfrwng gwaith cwrs.

Dilyniant

Cyrsiau pellach yn GLLM

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.