Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  8 wythnos

Gwnewch gais
×

Creu Portffolio o Ffotograffau

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs creu portffolio o ffotograffau'n eich cyflwyno i waith amrywiaeth o ffotograffwyr sy'n gweithio mewn gwahanol ddisgyblaethau. Byddwch yn cael cyfle i weithio mewn stiwdio ffotograffig ac i ddefnyddio offer ffotograffiaeth ddigidol MAC fel Adobe Photoshop a Lightroom. Byddwch yn cael eich cyflwyno i waith ffotograffwyr adnabyddus sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd, e.e. tirluniau, dogfennol, masnachol, celf gain ac ati, ac yn defnyddio dulliau traddodiadol a chyfoes. Yna, gyda chymorth eich tiwtor a'ch cyd-fyfyrwyr bydd gofyn i chi greu portffolio o'ch delweddau'ch hun sy'n dechrau diffinio'ch dulliau ffotograffig neu'ch dewis destunau.

Byddwch yn cael cefnogaeth lawn gan eich tiwtor ac mae croeso i ddechreuwyr neu ffotograffwyr newydd. Bydd y cwrs yn addas os ydych am ddysgu rhagor am eich camera, am dechnegau ffotograffiaeth ddigidol, am sut mae ffotograffwyr cyfoes a thraddodiadol yn gweithio ac am fod yn rhan o amgylchedd creadigol gyda'r bwriad o gynhyrchu portffolio ffotograffig proffesiynol a llawn ystyr. Beth fyddwch yn ei ddysgu:

 • Technegau creu portffolio effeithiol a ddefnyddir gan Ffotograffwyr adnabyddus sy'n defnyddio dulliau traddodiadol a chyfoes
 • Trefnu delweddau a rheoli ffeiliau
 • Magu hyder fel ffotograffydd
 • Golygu delweddau a ffurfio dilyniannau
 • Rheoli arddangosfeydd
 • Hanfodion defnyddio Adobe Lightroom a Photoshop Foundations yn cynnwys:
 • Tocio ac ailfeintio
 • Newid disgleirdeb a chyferbynnedd delwedd
 • Cywiro cydbwysedd y Gwyn a'r Lliw
 • Technegau Haenu Syml
 • Fformatau Ffeiliau
 • Cadw'ch Delweddau Digidol i'w Hargraffu, yn cynnwys cywiro'r cydraniad

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Dim

Cyflwyniad

Gweithdai wythnosol

Asesiad

Aseiniadau wythnosol

Dilyniant

Dilyniant i gyrsiau byr eraill yn ymwneud â ffotograffiaeth a chelf a dylunio sy'n gofyn am waith portffolio.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun