Cyrsiau Cymdeithas Dechnegol Llosgi Olew (OFTEC)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  1-5 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y gweithwyr hynny sy'n dymuno adnewyddu neu ychwanegu at eu tystysgrifau OFT presennol neu ymgeiswyr sydd eisoes wedi cael profiad perthnasol o weithio gydag olew.

Ffi: £210 - £710

Gofynion mynediad

Eisoes yn meddu ar gymhwyster OFTEC neu dystiolaeth o brofiad yn y diwydiant.

Cyflwyniad

 • Mae'n amrywio yn ôl lefel y profiad. Cysylltwch am fwy o fanylion.

Asesiad

 • Theori a gwaith papur ymarferol.

Dilyniant

Cofrestru gydag OFTEC, a chael eich cydnabod gan y diwydiant.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.