NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch (Prentisiaeth)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  Rhan-amser: 91 wythnos (rhyddhad am ddiwrnod)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gweithio ym maes therapi harddwch yn barod? Ydych chi'n ystyried datblygu eich gyrfa a'ch sgiliau technegol? Bydd y cwrs prentisiaeth hwn yn eich helpu i symud ymlaen at swyddi da mewn harddwch, gan gynnwys fel rheolwr, gweithio fel dangosydd, swyddi mewn spas drud neu ar gychod pleser. Mae hefyd yn un o'r ychydig gymwysterau a dderbynnir i weithio dramor, gan roi mwy fyth o opsiynau i lwyddo i chi.

Mae'r cwrs yn addas i fyfyrwyr sy'n symud ymlaen o gymhwyster Lefel 2 perthnasol, neu o wybodaeth broffesiynol sydd gennych eisoes. Rhaid i chi fod yn gweithio'n barod yn y diwydiant ac yn chwilio i astudio drwy gael eich rhyddhau am ddiwrnod.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod yn gweithio mewn swydd therapi harddwch yn barod.
 • Rhaid i chi fod â chymhwyster Lefel 2 mewn therapi harddwch.
 • Rhaid i chi fod yn frwdfrydig, yn ymroddedig ac yn barod i ddysgu.
 • Rhaid i chi fod â phersonoliaeth ddigyffro a gofalgar ac edrychiad trwsiadus
 • Bydd angen i chi ddod am gyfweliad a darparu geirda
 • Disgwylir i chi brynu cit, gwisg a llyfrau, fydd yn costio tua £270 (gallai cost y rhain newid).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylchedd salon go iawn yn y coleg
 • Sesiynau masnachol
 • Dangosiadau
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolio o aseiniadau ymarferol i bob uned
 • Aseiniadau a thasgau
 • Profion aml-ddewis ar y wybodaeth ategol
 • Bydd eich ymddygiad hefyd yn cyfrif tuag at eich asesiad, o ran aeddfedrwydd, datblygiad, rhyngweithio a chyfathrebu.

Dilyniant

Bydd y cymhwyster Lefel 3 hwn yn eich helpu i symud yn y cyfeiriad iawn i gael gyrfa heriol. Byddwch yn gallu ymgeisio am fwy o gyfrifoldebau yn eich swydd bresennol ac efallai'n gallu gweithio fel goruchwyliwr neu reolwr. Bydd gennych nifer o opsiynau i weithio fel therapydd harddwch, mewn gweithleoedd ar draws y DU ac mewn gwledydd eraill.

Os dewiswch symud ymlaen gyda'ch addysg, bydd gennych yr opsiwn o astudio cwrs Addysg Uwch yn rhan-amser neu'n llawn-amser.

Gallech astudio'r Uwch Gymhwyster Proffesiynol City and Guilds mewn nifer o sefydliadau, a byddai hyn yn gwella eich sgiliau a'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi cymhwyster Lefel 4 neu uwch i chi. Gallech hefyd wneud cais am nifer o gyrsiau cysylltiedig i astudio'n rhan-amser, fel Tylino Pen Indiaidd, Tylinor Corff neu Adweitheg (triniaeth nodwyddau).

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs yn cynnwys yr unedau canlynol:

Unedau gorfodol:

 • Triniaethau tylino'r corff
 • Triniaethau tylino pen Indiaidd
 • Tylino drwy ddefnyddio oeliau aromatherapi wedi eu cymysgu'n barod
 • Triniaethau therapi cerrig
 • Monitro gweithdrefnau i reoli eich gwaith yn ddiogel
 • Cyfrannu at gynllunio a chynnal gweithgareddau hyrwyddo

Unedau dewisol:

 • Cyfrannu at effeithiolrwydd ariannol y busnes
 • Cynllunio ar gyfer a choluro brws-aer
 • Triniaethau estyniadau amrantau unigol
 • Triniaethau trydanol ar gyfer y corff
 • Triniaethau trydanol ar gyfer yr wyneb
 • Gwasanaethau lliw haul UV
 • Gwasanaethau hunan-heulo
 • Gwasanaethau cwyro mannau preifat merched
 • Gwasanaethau cwyro mannau preifat dynion

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460