Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

NVQ Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi Domestig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:
  1 flwyddyn, yn seiliedig ar waith.
Cofrestrwch
×

NVQ Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi Domestig

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Anelir y cwrs hwn at fyfyrwyr sydd wedi ennill Diploma 6035 City and Guilds, sy'n gweithio yn y diwydiant plymio ac sydd am droi eu cymhwyster yn NVQ.

FFI: £1000

Gofynion mynediad

Diploma Lefel 2 6035 mewn Plymio neu gymhwyster cyfwerth

Cyflwyniad

 • Cyflwyniad mewn ystafell ddosbarth, astudio dan eich arweiniad eich hun ac asesiadau ar y safle.

Asesiad

 • Portffolio ar-lein
 • Arholiad ar-lein Evolve

Dilyniant

Diploma NVQ Lefel 3 6189-31 mewn Plymio a Gwresogi Domestig (City and Guilds)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig