NVQ Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi Domestig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:
  1 flwyddyn, yn seiliedig ar waith.
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Anelir y cwrs hwn at fyfyrwyr sydd wedi ennill Diploma 6035 City and Guilds, sy'n gweithio yn y diwydiant plymio ac sydd am droi eu cymhwyster yn NVQ.

FFI: £1000

Gofynion mynediad

Diploma Lefel 2 6035 mewn Plymio neu gymhwyster cyfwerth

Cyflwyniad

 • Cyflwyniad mewn ystafell ddosbarth, astudio dan eich arweiniad eich hun ac asesiadau ar y safle.

Asesiad

 • Portffolio ar-lein
 • Arholiad ar-lein Evolve

Dilyniant

Diploma NVQ Lefel 3 6189-31 mewn Plymio a Gwresogi Domestig (City and Guilds)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol