NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt (Prentisiaeth)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  Rhan-amser: 91 wythnos (rhyddhad am ddiwrnod)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n gweithio fel steilydd, neu ar fin cychwyn gyrfa mewn trin gwallt? Hoffech chi wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau technegol? Bydd y cwrs prentisiaeth hwn yn rhoi cyfle i chi ennill cymhwyster Lefel 2 gwerthfawr tra byddwch yn gweithio. Mae'n adeiladu ar eich dealltwriaeth bresennol ac yn eich helpu i ragori fel steilydd.

Mae'r cwrs yn ymdrin â phob agwedd ar steilio gwallt merched, ac yn eich hyfforddi i safon uchel mewn torri, permio, lliwio, melynu, sychu a setio, yn ogystal â thriniaethau gwallt / croen y pen. Hefyd, gallwch ennill gwybodaeth a sgiliau mewn gwaith derbynfa, iechyd a diogelwch a manwerthu.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i chi fod yn gweithio mewn salon trin gwallt yn barod.
 • Dylai fod gennych gymhwyster Lefel 1 mewn trin gwallt, neu wybodaeth broffesiynol gyfwerth.
 • Rhaid i chi fod yn frwdfrydig, yn ymroddedig ac yn barod i ddysgu.
 • Rhaid i chi fod â phersonoliaeth ddigyffro a gofalgar ac edrychiad trwsiadus
 • Bydd angen i chi ddod am gyfweliad a darparu geirda
 • Disgwylir i chi brynu cit, gwisg a llyfrau, fydd yn costio tua £270 (gallai cost y rhain newid)

Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylchedd salon go iawn yn y coleg
 • Sesiynau masnachol
 • Dangosiadau
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolio o aseiniadau ymarferol i bob uned
 • Aseiniadau a thasgau
 • Profion aml-ddewis ar y wybodaeth ategol
 • Bydd eich ymddygiad hefyd yn cyfrif tuag at eich asesiad, o ran aeddfedrwydd, datblygiad, rhyngweithio a chyfathrebu.

Dilyniant

Maer cwrs yn rhoi cymhwyster gwerthfawr i chi ac yn codi eich sgiliau trin gwallt i lefel uwch. Byddwch yn gallu rhagori a symud ymlaen o fod yn brentis i fod yn steilydd llawn.

Byddwch hefyd yn barod am astudiaeth bellach ar lefel uwch. Gallech ddewis parhau i astudio'n rhan amser a symud ymlaen at y cwrs Prentisiaeth NVQ 3 mewn Trin Gwallt, sydd hefyd yn cael ei gynnig yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Wedi ei anelu at y rhai a hoffai ddilyn gyrfa yn y byd cyffrous, seiliedig ar ffasiwn o Drin Gwallt.

Gwybodaeth Uned

Mae hwn yn gwrs ymarferol i'ch galluogi i ddod yn steilydd. Byddwch yn astudio pob agwedd o drin gwallt Merched a Dynion, gan gynnwys torri, pyrmio, lliwio, setio, chwythsychu, gwallt hir, triniaethau gwallt/croen y pen, ymgynghori â chleientiaid, derbynfa, ac iechyd a diogelwch. Bydd y cwrs yn eich darparu gyda'r wybodaeth i ddilyn gyrfa mewn Trin Gwallt.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs yn cynnwys yr unedau canlynol:

Unedau gorfodol:

 • Torri'r gwallt yn defnyddio technegau sylfaenol
 • Setio a gwisgo'r gwallt
 • Steilio a gorffen y gwallt
 • Newid lliw'r gwallt
 • Rhoi siampŵ, cyflyrydd a thrin y gwallt a chroen y pen
 • Cynghori ac ymgynghori gyda chwsmeriaid
 • Rhoi argraff gadarnhaol ohonoch chi eich hun a'ch sefydliad i gwsmeriaid
 • Cymryd cyfrifoldeb dros yr hyn a wnewch i leihau unrhyw risg i iechyd a diogelwch.

Unedau dewisol:

 • Dyletswyddau derbynfa mewn salon
 • Hyrwyddo gwasanaethau neu gynhyrchion ychwanegol i gwsmeriaid
 • Parhau i fod a dod yn fwyfwy effeithiol yn y gwaith
 • Plethu a chordeddu gwallt
 • Permio a niwtraleiddio gwallt
 • Rhoi darnau o wallt ynghlwm i ehangu ar steil

Unedau Sgiliau Hanfodol ychwanegol:

 • Cyfathrebu Lefel 2 Cymhwyso
 • Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Technoleg Gwybodaeth Lefel 1

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460