Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n cael ei gyflogi, neu sydd â'r potensial i gael eu cyflogi'n syth gan gwmni adeiladu sy'n cyflawni gwaith mewn nifer o feysydd llafur (aml-sgiliau).

Gofynion mynediad

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Gall dysgwyr ddewis i astudio'r cwrs ar gampws Llandrillo-yn-rhos, lle ceir ystafelloedd dosbarth gydag offer da ar gyfer gwersi theori. Bydd hyfforddiant yn cwrdd â gofynion a chynnwys cwricwlwm y Corff Dyfarnu.

Bydd y dysgwr yn cwblhau profion ymarferol ac ysgrifenedig ar-lein i ennill y diploma. Mae'r NVQ yn cael ei gyflawni drwy ateb cwestiynau ysgrifenedig ac adeiladu portffolio o dystiolaeth o gymhwysedd safle.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau, yn cynnwys:

 • 2 asesiad ar-lein allanol sy'n cynnwys cwestiynau amlddewis
 • Portffolio (yn cael ei asesu gan un o'r aseswyr cwrs)

Dilyniant

Byddwch yn gallu parhau â'ch cyflogaeth fel crefftwr cymwys, neu ddefnyddio'r cymhwyster i barhau eich gyrfa mewn mannau eraill.

Byddwch hefyd yn gallu symud ymlaen i gyrsiau pellach (Lefel 3, HNC ac ati).

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cymhwyster yn cynnwys Diploma a NVQ.

Mae'r Diploma wedi ei rannu yn saith uned:

 • Uned 201/601: Iechyd, diogelwch a lles yn y diwydiant adeiladu
 • Uned 202/602: Egwyddorion o adeiladwaith, gwybodaeth a chyfathrebu
 • Uned 235: Cynnal atgyweirio adeiladau ar raddfa fach
 • Uned 236: Cynnal trwsio paentio ac addurno ar raddfa fach
 • Uned 237: Cynnal trwsio plastro ar raddfa fach
 • Uned 238: Cynnal trwsio plymio ar raddfa fach
 • Uned 239: Cynnal atgyweiriadau gwaith coed

Mae'r NVQ wedi ei rannu i nifer o unedau, gyda rhai ohonynt yn orfodol, a rhai yn ddewisol. Rhaid i nifer penodol o gredydau cael eu cyflawni o'r unedau dewisol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol