Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd (NRWSA) 1991 - Gweithiwr

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  5 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno'r sgiliau y byddwch chi eu hangen i gyflawni gwaith sy'n bodloni safonau Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 - y fframwaith cyfreithiol ar gyfer cyflawni gwaith stryd.

Mae'n berthnasol i weithiwyr sy'n cyflawni gwaith ar strydoedd a ffyrdd newydd;

 • canfod cyfarpar tanddaearol
 • gosod offer i wneud gwaith ar briffyrdd
 • cloddio, ôl-lenwi a gwaith adfer

Cynnwys y Cwrs:

 • lleoli ac osgoi cyfarpar tanddaearol
 • unedau arwyddion, golau a gwarchod
 • cloddio ffordd/traffordd
 • adfer a chywasgu defnyddiau ôl-lenwi
 • Adfer gwaelod isaf neu waelod ffordd gan ddefnyddio defnyddiau heb gynnwys bitwmen
 • Adfer defnyddiau bitwmen a osodwyd yn oer
 • Adfer arwynebau modiwlaidd a llwybrau troed concrid
 • Adfer defnyddiau bitwmen a osodwyd yn boeth
 • Adfer slabiau concrid

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

 • Gwersi mewn dosbarth
 • Tasgau Ymarferol

Asesiad

 • Asesiad ysgrifenedig
 • Tasg ymarferol ac arsylwi

Dilyniant

Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd (NRWSA) 1991 - Goruchwyliwr

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.