NEBOSH HSE – Cyflwyniad i Ymchwilio i Ddigwyddiad

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Ar-lein
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:
  • 1 Diwrnod
  • 6 awr o hyfforddiant
  • 3 awr o ddarllen cyn y cwrs
  • 1 awr i baratoi ar yr asesiad a’r amser asesu

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sydd am ennill cymhwyster mewn ymchwilio i ddigwyddiad yn y gweithle / Unrhyw weithle sydd am gynnal ymchwiliadau mewnol i ddigwyddiadau.

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Deall pam yr ymchwilir i ddigwyddiadau a sut mae ffactorau dynol a sefydliadol yn cyfrannu at ddigwyddiadau
 • Termau sy'n ymwneud â digwyddiadau, y dadleuon moesol, cyfreithiol ac ariannol dros gynnal ymchwiliadau, a gofynion system reoli
 • ⁠Ffactorau dynol a sefydliadol
 • Deall sut i ymchwilio i ddigwyddiadau a chynnal ymchwiliad yn hyderus
 • Ymchwilio i ddigwyddiadau
 • Strategaethau cadarnhaol o ran cynnal cyfweliadau llwyddiannus, a'r pethau sy'n rhwystro hynny rhag digwydd
 • Technegau datblygedig o ran ymchwilio i ddigwyddiadau

Dyddiadau Cwrs

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/11/202109:00 Dydd Mercher10.001 £3250 / 10D0012798

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/12/202109:00 Dydd Mercher10.001 £3251 / 10D0012889

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
05/01/202209:00 Dydd Mercher10.001 £3250 / 10D0012890

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
02/02/202209:00 Dydd Mercher10.001 £3250 / 10D0012891

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
30/03/202209:00 Dydd Mercher10.001 £3250 / 10D0012892

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/04/202209:00 Dydd Mercher10.001 £3250 / 10D0012893

Dysgu o Bell

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
25/05/202209:00 Dydd Mercher10.001 £3250 / 10D0012894

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

Un asesiad ymarferol: Rhoi gwybodaeth ar waith drwy ddadansoddi ymchwiliad damcaniaethol i ddigwyddiad.

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 10/11/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 08/12/2021
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 05/01/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 02/02/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 30/03/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 27/04/2022
Dysgu o Bell
Dydd Mercher, 25/05/2022