Dyfarniad Lefel 2 CACHE mewn Cefnogi Pobl sydd ag Anableddau Dysgu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd:

  34 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau a chodi lefel eu gwybodaeth am gefnogi unigolion sydd ag anableddau dysgu. Mae'r cwrs ar gyfer dysgwyr sydd yn cefnogi unigolion ag anableddau dysgu fel rhan o'u gwaith. Mae'n fanteisiol iddynt fod yn gweithio, gwirfoddoli neu ar leoliad ymarferol yn ystod y cwrs er mwyn dangos eu gwybodaeth a'u sgiliau.

Mae'r cwrs yn addas i'r rhai sydd yn dod i gysylltiad â phobl ag anableddau dysgu fel rhan o'u gwaith, er enghraifft ym maes iechyd, gofal, addysg, tai, hamdden, cyflogi, llyfrgelloedd a gwasanaethau prawf.

Gofynion mynediad

 • Profiad neu ddiddordeb mewn cefnogi plant/oedolion ag Anableddau Dysgu.
 • Sgiliau Llythrennedd Lefel 1 neu lefel da.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs lefel 2 hwn gan amlaf yn y coleg mewn sesiynau dosbarth, gweithgareddau ymarferol a thiwtorialau. Efallai bydd gofyn i chi drefnu lleoliad gwaith yn cefnogi unigolion ag anableddau dysgu.

Asesiad

Mae angen cyflwyno portffolio o waith yn dangos gwybodaeth ysgrifenedig a chaiff sgiliau eu hasesu drwy arsylwadau uniongyrchol ar leoliad.

Dilyniant

Yn dilyn y cymhwyster hwn gall dysgwyr fynd ymlaen i:

 • NCFE CACHE Lefel 2
 • Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • gwaith

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.