Prentisiaethau mewn Technegydd Ewinedd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y dysgwyr sy'n cwblhau Prentisiaeth yn cael cyfle i gyflawni'r rôl technegydd ewinedd. Gallent gael gyrfa mewn amrywiaeth o leoliadau ar wahân i salonau ewinedd gan gynnwys ysbytai, cartrefi gofal, salonau harddwch, bariau ewinedd, clybiau iechyd yma a thramor.

Mae Diploma NVQ Lefel 3 mewn gwasanaethau ewinedd yn eich symud ymlaen o Ddiploma NVQ Lefel 2 mewn gwasanaethau ewinedd neu therapi harddwch gan roi'r cyfle i ddewis llwybr datblygu dethol ar gyfer y diwydiant gwasanaethau ewinedd.

Gofynion mynediad

 • Nid oes rhaid cael cymwysterau ffurfiol ond mae profiad ym maes Trin Gwallt a Harddwch yn ddymunol.
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr sy'n gallu ymdrin â'r meini prawf NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle
 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys cyfnod mewn gweithdai ymarferol
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau'r tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460