Trawsgrifio Sain ym maes Meddygaeth Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
  Busnes a Gweinyddiaeth
 • Hyd:

  3 awr yr wythnos am 12 wythnos - £130

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod yr uned hon yw galluogi'r dysgwr i feithrin gwybodaeth a sgiliau er defnyddio offer a meddalwedd sain er mwyn cynhyrchu amrywiaeth o ddogfennau meddygol rheolaidd a phroffesiynol. Byddwch yn dysgu sut i drawsgrifio cyfathrebu wedi'i recordio o natur gyffredin sy'n cynnwys terminoleg feddygol a defnyddio technegau prosesu geiriau i gynhyrchu a fformatio dogfennau cyffredin mewn amgylchedd meddygol. Bydd dysgwyr hefyd yn dysgu am bwysigrwydd prawf ddarllen eu gwaith a sut i ddefnyddio dulliau gwirio priodol i gynhyrchu dogfennau cywir a phroffesiynol.

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn eich arfogi â sgiliau pwysig ar gyfer meddygol mewn gwaith gweinyddu meddygol. Gall eich cynorthwyo i lwyddo mewn rôl weinyddol o unrhyw fath mewn sefydliad Gwasanaeth Iechyd Gwladol o unrhyw faint yn cynnwys: Ysgrifennydd, Derbynnydd, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Personol, Clerc Cofnodion Meddygol a Chlerc Ward.

Dyddiadau Cwrs

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
27/02/202318:00 Dydd Llun3.0012 £1300 / 12EXG142697F

Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
16/03/202313:00 Dydd Iau3.0012 £1300 / 12EXG142697I

Gofynion mynediad

Ystyrir defnydd da o iaith (Saesneg) yn fanteisiol gyda chanolbwyntio arbennig ar gywirdeb wrth sillafu.

Cyflwyniad

Sesiynau addysgu gan ddefnyddio trafodaethau, ymarferion/gweithgareddau ymarferol, asesiadau, cyfarwyddiadau uniongyrchol, arddangosiadau, a dulliau dysgu eraill.

Asesiad

Bydd yr holl waith yn cael ei asesu drwy gyfuniad o’r dulliau canlynol; portffolio o dystiolaeth ac asesiad o dasgau ymarferol.

Dilyniant

Dilyniant:

 • Sgiliau Gweinyddol mewn Amgylchedd Meddygol L2
 • Sgiliau Cyfathrebu mewn Amgylchedd Meddygol L2
 • Gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel Gweinyddwr Meddygol L2
 • Terminoleg Feddygol ar gyfer Gweinyddwyr L2

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Abergele
Dydd Llun, 27/02/2023
Abergele
Dydd Iau, 16/03/2023