Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Caernarfon, Holyhead
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Dychwelwch i'r astudiaeth
  Cymuned
 • Hyd:

  34 wythnos, 2.5 awryr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am gael help gyda'i Fathemateg – i wella'i sgiliau neu i ddechrau o'r dechrau.

Mae'r cwrs yn ymdrin â phopeth sydd o bosib yn codi ofn arnoch! Pethau fel tynnu, lluosi, rhannu, ffracsiynau, canranau a llwer mwy. Byddwch yn astudio'r sgiliau Mathemateg yr ydym yn eu defnyddio bob dydd.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

 • Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth a byddwn yn defnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

 • Asesiad o waith cwrs
 • Tasg dan reolaeth
 • Prawf allanol

Dilyniant

Symud ymlaen i gyrsiau Addysg Bellach neu gyrsiau cymunedol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.