Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gwella Sgiliau Llythrennedd drwy Ysgrifennu'n Greadigol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llangefni, Caernarfon, Caergybi
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  34 weeks – 2.5 hours a week

Gwnewch gais
×

Gwella Sgiliau Llythrennedd drwy Ysgrifennu'n Greadigol

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)
Dydd Iau, 12/09/2024
Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)
Dydd Iau, 09/01/2025
Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)
Dydd Iau, 27/03/2025

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ysgrifennu'n greadigol, hyd yn oed os nad ydych yn hyderus wrth ysgrifennu yn Saesneg. Mae'r cwrs yn cyfuno ysgrifennu creadigol (barddoniaeth, straeon a dyddiaduron) gyda chyfleoedd i ddysgu a/neu adolygu pwyntiau hanfodol ym maes gramadeg ac atalnodi. Byddwch yn gallu gwella'ch Saesneg mewn awyrgylch hwyliog a chyffrous. Cewch gyfle i edrych ar wahanol fathau o ysgrifennu ac i ysgrifennu eich darnau eich hunan gyda chefnogaeth.

Dyddiadau Cwrs

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
12/09/202409:30 Dydd Iau2.5014 Am ddim0 / 11D0017785

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
09/01/202509:30 Dydd Iau2.5010 Am ddim0 / 11D0018598

Bangor (New Campus) (Only use for 2425 PT courses)

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostCon**ArchebionCod
27/03/202509:30 Dydd Iau2.5010 Am ddim0 / 11D0018599

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs

Cyflwyniad

Bydd y gwersi i gyd yn y dosbarth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau o addysgu.

Asesiad

Asesiad o waith cwrs yn ogystal a thasg a phrawf ar gyfer SHC.

Dilyniant

Symud ymlaen i gyrsiau Addysg Bellach neu gyrsiau cymunedol.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Dychwelwch i'r astudiaeth
 • Sgiliau ar gyfer gwaith
 • Sgiliau Sylfaenol: Saesneg a Mathemateg

Dwyieithog:

n/a

Dychwelwch i'r astudiaeth

Myfyriwr yn gweithio ar liniadur yn y llyfrgell

Sgiliau ar gyfer gwaith

Myfywryr yn trafod rhywbeth efo gwasanaethau dysgwyr

Sgiliau Sylfaenol: Saesneg a Mathemateg

Dau fyfyriwr yn gweithio yn y dosbarth