Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Denbigh HWB
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Courses for Leisure
 • Hyd

  3 awr yr wythnos am 6 wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn eich cyflwyno i hanfodion paentio leino. Efallai bod gennych chi lefel o sgil eisoes mewn lluniadu a / neu baentio yr ydych chi am ei wella trwy'r cwrs hwn.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Nid oes angen cyfweliad.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.