Prentisiaethau ym maes Lletygarwch Trwyddedig

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r brentisiaeth hon wedi'i hanelu at y sawl sy'n gweithio neu'n awyddus i weithio y tu ôl i far, neu sy'n gwasanaethu cwsmeriaid mewn bar. Fe'i datblygwyd i ddiwallu anghenion penodol y diwydiant lletygarwch trwyddedig. Bydd prentisiaid sy'n gweithio yn y swyddi hyn yn debygol o gyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau, e.e. gweini bwyd a diod, cymryd taliadau, gweithio yn y seler, gwirio stoc, gwaith marchnata, hyfforddi a chymell staff eraill. Dyma'r pynciau a gaiff eu trafod yn y cymhwyster hwn: cyfrifoldebau cyfreithiol a chymdeithasol deiliad trwydded bersonol, diogelwch bwyd ym maes arwylo, iechyd a diogelwch yn y gweithle, ymwybyddiaeth o alcohol ac ymwybyddiaeth o gyffuriau mewn eiddo trwyddedig, egwyddorion rheoli gwrthdaro ym maes lletygarwch trwyddedig, egwyddorion gwasanaeth i gwsmeriaid ym maes lletygarwch, hamdden, teithio a thwristiaeth, gweithrediadau manwerthu trwyddedig.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau.
 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond bydd profiad o'r diwydiant lletygarwch yn ddymunol.
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle. Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn mynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Gellir mynd ymlaen o'r fframwaith hwn i swyddi goruchwyliol neu is reoli ym maes lletygarwch trwyddedig.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460