Tystysgrif Sylfaen EAL Lefel 1 mewn Technoleg Peirianneg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
 • Hyd:

  1 blwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa gyffrous y maes Peirianneg? Ar y cwrs hwn, cewch feithrin y sgiliau a'r wybodaeth ragarweiniol a fydd yn eich paratoi i weithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes peirianneg, mewn diwydiannau sy'n cynnig gwasanaeth ac mewn diwydiannau gweithgynhyrchu.

Mae'r cwrs yn gysylltiedig â gwaith, a byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd realistig yn y gweithle. Mae cyflogwyr yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol ac addysgol.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i rai sydd am gael lle ar y rhaglen ddod i gyfweliad.
 • 2 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg.
 • Rhoddir ystyriaeth i gymwysterau a/neu brofiad cyfatebol, gan drin pob cais yn unigol

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • sesiynau yn y dosbarth
 • gwaith myfyriwr ganolog
 • arddangosiadau a chyflwyniadau
 • trafodaethau grŵp
 • amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)
 • astudio TGAU Mathemateg a Saesneg i lefel uwch

Asesiad

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Asesiadau ar-lein
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Adeiladu portffolio
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arddangos sgiliau ymarferol

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus ynghyd â chyrraedd gradd TGAU C neu uwch gyda Mathemateg neu Saesneg, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran beth i'w wneud nesaf, gan gynnwys dilyn cwrs Lefel 2 llawn amser mewn Peirianneg er mwyn datblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach a gwella'ch rhagolygon.

Dewis arall fyddai gwneud cais am brentisiaeth Lefel 2 a Lefel 3 mewn Peirianneg a chael eich rhyddhau o'r gwaith ddiwrnod yr wythnos.

Ymhlith y meysydd Peirianegol a fydd ar gael i chi, bydd: gweithgynhyrchu, cynnal a chadw, gwneud offer, a chymorth technegol. Os gwnewch barhau i hyfforddi ymhellach, cewch hefyd ddewis gweithio mewn meysydd peirianegol mwy arbenigol ar lefel uwch. Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant ac sy'n meithrin gwybodaeth a sgiliau ym maes peirianneg.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.