Dyfarniad Lefel 1 mewn Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu (6072-101)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster ar gyfer dysgwyr sydd am gymhwyso ar gyfer y Cerdyn Gwyrdd Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) i gael mynediad i safleoedd adeiladu yn y DU fel gweithiwr heb sgiliau.

Mae'r cyrsiau yn cynnwys:

 • Egwyddorion asesiad risg ar gyfer cynnal a gwella iechyd a diogelwch yn y gweithle
 • Y pwysigrwydd o drafod â llaw yn ddiogel yn y gweithle
 • Y pwysigrwydd o weithio mewn uchder yn ddiogel yn y gweithle
 • Deall y perygl i iechyd ym maes adeiladu
 • Deall pwysigrwydd gweithio'n ddiogel o gwmpas peiriannau ac offer.

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Darlithoedd/cyflwyniadau PowerPoint
 • Sesiynau ymarfer

Asesiad

 • Prawf E-volve 6072-101
 • Profion aml-ddewis E-volve City and Guilds

Dilyniant

Wedi cwblhau eich cwrs byddwch yn gallu gwneud cais ar gyfer y Cerdyn Gwyrdd Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu.

Rhaid i'r ymgeisydd basio'r prawf diogelwch sgrin C-Skills i allu cael caniatâd i fod ar y safle.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.