Ladders Association - Cwrs Archwilio Ysgolion ac Ysgolion Bach (e-ddysgu)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni, Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  0.5 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Nid yw cwblhau'r e-ddysgu yn unig yn eich cymhwyso fel defnyddiwr ysgolion; mae safonau diwydiant yn gofyn am y wybodaeth a enillir yn y sesiwn theori e-ddysgu ynghyd ag asesiad o ddefnyddio'r offer i ddangos medrusrwydd.

Mae'r modiwl e-ddysgu yn ddelfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sydd ddim eisiau treulio amser i ffwrdd o'u Gwaith/gweithle.

Cynlluniwyd y cwrs i gyflwyno'r wybodaeth ofynnol i gyfranogwyr fel bod modd iddynt weithio'n ddiogel gydag ysgolion ac ysgolion bach wrth gyflawni eu dyletswyddau bob dydd.

I fanteisio ar hyn, dilynwch y camau isod;

 • Cysylltwch gyda ni ar 08445 460 460, neu anfonwch e-bost at busnes@gllm.ac.uk i gadw lle - byddwch yn talu'n llawn am y cwrs bryd hynny.
 • Gallwch gwblhau'r modiwl e-ddysgu theori unrhyw bryd, unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais, ar gyflymdra sy'n gweddu i chi.
 • (Mae'r cwrs gytûn â CP, Macs, cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar ar unrhyw borwr rhyngrwyd modern)
 • Unwaith i chi gwblhau a phasio'r modiwl e-ddysgu yn llwyddiannus, cysylltwch â ni i drefnu eich hyfforddiant a'ch asesiad ymarferol yn ein Canolfan a gymeradwywyd gan y Ladder Association - gofynnir i chi ddangos tystiolaeth eich bod wedi cwblhau'r modiwl e-ddysgu yn llwyddiannus ar ffurf tystysgrif e-ddysgu a grëwyd/argraffwyd ar ddiwedd eich e-ddysgu.
 • Disgwylir i gyfranogwyr ddod i'r ganolfan a gymeradwywyd gan Y Ladder Association o fewn 90 diwrnod o gwblhau'r modiwl e-ddysgu i sefyll eu harholiad theori ac ymgymryd â'r hyfforddiant a'r asesiad ymarferol [cynyddwyd hyn dros dro oherwydd Covid-19].
 • Byddwch angen dod a chopi o'ch "tystysgrif cwblhau" i'r cwrs i'r hyfforddwr ei ddilysu, heb hyn fe wrthodir mynediad i chi.
 • Gofynnir i chi gwblhau holiadur llyfr-agored amlddewis ar ddechrau'r cwrs, yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynwyd yn y modiwl e-ddysgu. Yn dilyn hyn cynhelir gan sesiwn hyfforddi ac asesu ymarferol, gyda'r hyd yn ddibynnol ar wybodaeth a phrofiad.

Gofynion mynediad

Unwaith i chi gwblhau'r e-ddysgu, rhaid i chi hefyd gwblhau'r asesu a'r profi ymarferol yn ein canolfan hyfforddi wedi ei gymeradwyo gan y Ladder Association. Wedi cwblhau'r tair rhan yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud cais am eich Ardystiad Ladder Association a'ch Cerdyn Adnabod. .

Nid yw cwblhau'r e-ddysgu yn unig yn eich cymhwyso fel defnyddiwr ysgolion; mae safonau diwydiant yn gofyn am y wybodaeth a enillir yn y sesiwn theori e-ddysgu ynghyd ag asesiad o ddefnyddio'r offer i ddangos medrusrwydd.

Cyflwyniad

Byddwch yn dysgu drwy gyfrwng cyfuniad o e-ddysgu ac addysgu ac ymarferion ymarferol

Asesiad

 • Complete online e-learning module
 • Open book multiple choice questionnaire which is based on the knowledge gained from the e-learning.
 • Complete a practical assessment

Dilyniant

Cyrsiau eraill y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.