Gweithiwr Proffesiynol ym maes TG, Meddalwedd, y We a Thelathrebu - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos, Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4-6
 • Maes Rhaglenni:
  Busnes a Rheoli
  TG a'r Cyfryngau
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r fframwaith Prentisiaeth yn cynnig sgiliau, gwybodaeth a'r cymhwysedd sydd yn angenrheidiol i weithio ym maes Meddalwedd TG, Y We neu Thelathrebu mewn amrywiaeth o swyddi yn cynnwys:

 • Cymhorthydd Technegol TG
 • Datblygwr Meddalwedd
 • Datblygwr Gwe
 • Gweinyddwr Cronfa Ddata
 • Peiriannydd Telathrebu
 • Cynllunydd Rhwydwaith

Mae'r rhaglen brentisiaethau yn cyfuno sgiliau a gwybodaeth gyda gwaith ym maes TG, ac mae hynny'n golygu bod y prentisiaid yn derbyn cyflog yn ystod y rhaglen.

Gall prentisiaid ddefnyddio a gwella eu sgiliau yn y gweithle i gyd-fynd â'r hyfforddiant dan oruchwyliaeth hyfforddwr.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad o ddefnyddio TG yn ddymunol
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf y cymhwyster

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle gyda dau ddiwrnod yr wythnos yn y coleg
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Ariannwyd y rhaglen hwn yn rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460