Prentisiaethau mewn Gweithiwr Proffesiynol ym maes TG, Meddalwedd, y We a Thelathrebu

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
  TG a'r Cyfryngau
  Y Cyfryngau, Teledu a Ffilm
 • Hyd:
  • Lefel 2: 15 Mis
  • Lefel 3: 18 Mis
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r rhaglen Brentisiaeth hon wedi ei chynllunio ar gyfer rhai sy'n dod i mewn o'r newydd i rôl yn y sector TG a Thelathrebu, ac i ddarparu dilyniant a llwybrau ail-sgilio ar gyfer Gweithwyr TG sydd eisoes yn y maes. Gall prentisiaid weithio mewn meysydd megis:

 • Meddalwedd a Datblygu'r We
 • Cefnogaeth Dechnegol
 • Telathrebu
 • Rheoli Prosiectau IT

Beth sy'n cael ei gynnwys yn y Brentisiaeth hon?

Mae'r brentisiaeth yn cynnwys cymwysterau a dysgu a fydd yn darparu'r sgiliau a'r wybodaeth ofynnol i brentisiaid i ddod yn fedrus yn eu swyddogaeth waith ddethol. Ceir cydbwysedd cynnwys yn y fframwaith mewn meysydd technegol, busnes a rhyngbersonol, wedi eu cynllunio i sicrhau fod gan brentisiaid set priodol o sgiliau i fedru cyflawni gofynion swyddogaethau gwaith heddiw yn y byd TG a Thelathrebu.

O ran cynnwys technegol ceir unedau ar Ddatblygu Meddalwedd, Datblygu'r We, Cefnogaeth Dechnegol, Telathrebu a Basau data. Yn ychwanegol i unedau generig, yn y brentisiaeth ceir cynnwys wedi ei gydnabod gan "werthwyr" a diwydiant o Microsoft, Cisco, Oracle, VM Ware a CompTIA fedru cyflawni gofynion swyddogaethau gwaith heddiw yn y byd TG a Thelathrebu.

O ran cynnwys technegol ceir unedau ar Ddatblygu Meddalwedd, Datblygu'r We, Cefnogaeth Dechnegol, Telathrebu a Basau data. Yn ychwanegol i unedau generig, yn y brentisiaeth ceir cynnwys wedi ei gydnabod gan "werthwyr" a diwydiant o Microsoft, Cisco, Oracle, VM Ware a CompTIA.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad mewn TG yn ddymunol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir mwyafrif yr hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.