Gwibio i Yrfa ym maes Lletygarwch a Thwristiaeth (Dechrau Ionawr)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  Ionawr 2023 - Mehefin 2023, 19 wythnos

Gwnewch gais
×

Gwibio i Yrfa ym maes Lletygarwch a Thwristiaeth (Dechrau Ionawr)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gau ar hyn o bryd.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi dewisiadau amrywiol i chi o ran addysg a chyflogaeth.

Bydd dysgwyr yn meithrin sgiliau ac yn dysgu am safonau'r diwydiant, gan ei gwneud yn bosibl iddynt weithio tuag at ystod o yrfaoedd, naill ai'n syth neu ar ôl cael hyfforddiant pellach.

Mae'r unedau a astudir yn cynnwys:

 • Paratoi a Choginio Bwyd
 • Archwilio Teithio a Thwristiaeth yn y DU
 • Cyfrannu at Gynnal Digwyddiad ym maes Lletygarwch a Thwristiaeth
 • Darparu Gwasanaeth i Gwsmeriaid ym maes Teithio a Thwristiaeth
 • Bod yn Drefnus a Datblygu Cynllun Datblygiad Personol

Gofynion mynediad

Bydd angen i chi ddangos brwdfrydedd, ymroddiad a pharodrwydd i ddysgu ynghyd a diddordeb yn y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth.

Cyflwyniad

 • Darlithoedd
 • Arsylwadau ar waith ymarferol
 • Sesiynau trafod a dosbarthiadau tiwtorial
 • Gwaith grŵp
 • Ymweliadau allanol
 • Siaradwyr gwadd

Bydd eich rhaglen yn cynnwys cyfuniad o:

 • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol a/neu
 • Ailsefyll TGAU
Sgiliau Hanfodol

Gall hyn gynnwys cyfuniad o Gymhwyso Rhif, Cyfathrebu, Llythrennedd Digidol a Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Ailsefyll TGAU

Gall hyn gynnwys TGAU Rhifedd/Mathemateg a/neu Gymraeg/Saesneg.

Asesiad

Tasgau ymarferol a gwaith cwrs.

Dilyniant

Bydd y cwrs yn paratoi dysgwyr ar gyfer mynd ymlaen i ddysgu ar lefel uwch ym maes lletygarwch a thwristiaeth neu ar gyfer cymwysterau Lefel 2 mewn sectorau eraill.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Teithio a Thwristiaeth

Lletygarwch ac Arlwyo

GLLM Hospitality 5

Teithio a Thwristiaeth

Pwllheli 118