Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  5 awr

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno Ymwybyddiaeth Ofalgar ac yn cynnig cyfle i archwilio techneg wahanol i ymateb i heriau bywyd prysur modern. Ffordd sydd yn glir ac â ffocws iddi, byddwch yn archwilio sut i ymdrin ag elfennau sy'n peri straen a heriau anodd y gallwch chi eu hwynebu yn eich gwaith ac yn eich bywyd personol trwy ddefnyddio technegau ymwybyddiaeth ofalgar.

Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i ddatblygu'r ymwybyddiaeth a'r sgiliau fydd yn golygu y gallwch gysylltu â'r byd mewn modd mwy deallus yn hytrach na byw mewn cyflwr 'awtobeilot'. Byddwch yn dysgu sut i dalu sylw manwl i anadl, y corff, y meddwl a'r byd o'ch cwmpas ac edrych arnynt mewn modd sydd yn fwy ystyrlon, yn llai adweithiol ac yn llai beirniadol.

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau Grŵp
 • Ymarfer dulliau Ymwybyddiaeth Ofalgar.

Asesiad

 • Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy drafodaeth, cwblhau llyfr gwaith byr a'r defnydd o astudiaethau achos.
 • Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif gan y coleg.

Dilyniant

Unrhyw gyrsiau eraill ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu gwrs Ymwybyddiaeth o Straen.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.