Cyflwyniad i Ddyslecsia

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  1 diwrnod (7 awr)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Nod y cwrs hwn ydy codi ymwybyddiaeth o Ddyslecsia. Bwriad y cwrs hefyd ydy cynorthwyo ymarferwyr i wella'r amgylchedd yn yr ysgol ac yn y dosbarth i bobl sydd wedi eu canfod yn ddyslecsig neu bobl sy'n cael eu hamau o fod yn ddyslecsig.

Bydd cwblhau'r cwrs yn arwain at:

 • Adeiladu ar eich ymwybyddiaeth bersonol o ddyslecsia
 • Eich dysgu am amrywiaeth o ddulliau sgrinio mewn dosbarth
 • Codi ymwybyddiaeth unigolion o bolisi'r Awdurdod Addysg Lleol
 • Rhoi cyfle i chi arddangos dealltwriaeth o sut mae asesu yn berthnasol i'r rhaglen ddysgu.

Ffi: £45

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • gwaith grŵp
 • sesiwn ymarferol
 • cyflwyno mewn dosbarth

Asesiad

 • Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy drafodaeth, cwblhau llyfr gwaith byr a'r defnydd o astudiaethau achos.
 • Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif gan y coleg.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.