Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol: Ymarferol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  8 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs byr hwn cewch gyflwyniad ymarferol i ffotograffiaeth ddogfennol gan edrych ar waith ffotograffwyr adnabyddus cyfoes a hanesyddol.

Bydd y dosbarthiadau'n anffurfiol a chewch gyfle i feithrin eich sgiliau camera a'ch dulliau ffotograffig eich hun. Y nod fydd cynhyrchu cofnod ffotograffig proffesiynol a chydlynol ar bwnc o'ch dewis.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Cyflwyniadau wythnosol.

Asesiad

Asesiadau wythnosol drwy waith cartref a roddir ar ffurf taflenni gwaith.

Dilyniant

Cyrsiau celf a dylunio neu ffotograffiaeth eraill.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.