Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol: Ymarferol

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    8 wythnos

Gwnewch gais
×

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddogfennol: Ymarferol

Dysgu Oedolion a Chymunedol

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Ar y cwrs byr hwn cewch gyflwyniad ymarferol i ffotograffiaeth ddogfennol gan edrych ar waith ffotograffwyr adnabyddus cyfoes a hanesyddol.

Bydd y dosbarthiadau'n anffurfiol a chewch gyfle i feithrin eich sgiliau camera a'ch dulliau ffotograffig eich hun. Y nod fydd cynhyrchu cofnod ffotograffig proffesiynol a chydlynol ar bwnc o'ch dewis.

Gofynion mynediad

Dim.

Cyflwyniad

Cyflwyniadau wythnosol.

Asesiad

Asesiadau wythnosol drwy waith cartref a roddir ar ffurf taflenni gwaith.

Dilyniant

Cyrsiau celf a dylunio neu ffotograffiaeth eraill.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Dysgu Oedolion a Chymunedol

Lefel: 1

Maes rhaglen:

  • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth