Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyrsiau Hamdden
 • Hyd:

  10 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:

  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi ddysgu rhagor am darddiad a datblygiad Troseddeg?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am agweddau ar Droseddau a Gwyriadau:

 • Troseddu – ei darddiad, ei natur a'r broblem a achosa
 • Dulliau gwyddonol o fynd i'r afael â throseddu
 • Modelau consensws a gwrthdaro ym maes troseddeg
 • Datblygiad Troseddeg ym Mhrydain

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael yn HWB Dinbych. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Sgiliau Sylfaenol ym maes Seicoleg Troseddeg

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.