Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Dŵr Poeth Thermol Solar – Dyfarniad Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  5 wythnos, 1 diwrnod yr wythnos

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r pynciau a ganlyn:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Rheoliadau
 • Gofynion Adeiladu
 • Dylunio Systemau
 • Gosod a Chomisiynu
 • Cynnal a Chadw a Chanfod Diffygion

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer peirianwyr plymio a gwresogi domestig cymwys.

Gofynion mynediad hanfodol:

 • N/SVQ Lefel 2/3 mewn Plymwaith neu gyfwerth
 • Rheoliadau Dŵr/Is-ddeddfau Dŵr
 • Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig heb Dyllau Aer
 • Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Gwresogi Domestig

Nid yw cymwysterau galwedigaethol arunig perthnasol yn dderbyniol.

Cyflwyniad

 • Gwaith ymarferol

Asesiad

 • Prawf amlddewis GOLA
 • Asesiadau ymarferol

Dilyniant

Cynlluniau Person Cymwys (CPS), neu Cynllun Tystysgrifau Microgynhyrchu (MCS)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.