Gwella'ch Sgiliau Defnyddio Cyfrifiadur a'r Rhyngrwyd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Colwyn Bay Library
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 10 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Yn deall hanfodion defnyddio cyfrifiadur a defnyddio'r rhyngrwyd, ond yn awyddus i ddysgu rhagor? Ydych chi'n awyddus gwybod mwy am sut i anfon ebyst?

Os mai 'ia' yw'r ateb, dyma'r cwrs i chi!

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Mwy o gyrsiau'r Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.