iBSL Lefel 4 ar gyfer Athrawon Iaith Arwyddion

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes Rhaglenni:
  Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion
 • Hyd:

  1 diwrnod yr wythnos am 30 wythnos dros 2 flynedd

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i bobl fyddar sy'n dymuno dysgu Iaith Arwyddion Prydain i eraill. Fe'i cyflwynir drwy gyfrwng Iaith Arwyddion Prydain. Caiff y dysgwyr gyfle i ddewis astudio amrywiaeth o unedau dewisol i ategu'r wybodaeth arbenigol sy'n angenrheidiol i fod yn athro iaith arwyddion neu i ddysgu eraill i ddarllen gwefusau.

.

Gofynion mynediad

Rhaid i bob athro dan hyfforddiant sy'n ymuno â'r rhaglen hon sefyll asesiad cychwynnol mewn sgiliau Saesneg, mathemateg a TGCh.

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu.

Asesiad

Portffolio o dystiolaeth, yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig a lofnodwyd.

Dilyniant

Diploma NVQ Lefel 5 OCR mewn Addysg ac Addysgu

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Cynhelir y cwrs yn Y Ganolfan Brifysgol, Coleg Llandrillo (UCCL) a agorwyd ar gampws Llandrillo-yn-Rhos.

Yn y Ganolfan, ceir theatrau darlithio ac ystafelloedd seminar, yn ogystal ag adnoddau llyfrgell arbenigol, cyfleusterau TG a mannau astudio.

Datblygwyd y Ganolfan Brifysgol yn rhan o bartneriaeth strategol gyda Phrifysgol Bangor ac mae ynddi gyfleusterau dysgu ac addysgu ychwanegol penigamp ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch y Grŵp.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf ar gau ar hyn o bryd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r coleg os gwelwch yn dda.