Prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  15 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r fframwaith hwn yn gymhwyster mynediad i weithwyr mewn amrywiaeth o swyddi, pob un yn gwneud tasgau generig a rhai yn gwneud sgiliau mwy arbenigol.

Mae'r fframwaith am ddenu gweithwyr iau i mewn i'r sector drwy'r cynllun prentisiaeth gan fod y gweithlu yn heneiddio ac angen gwaed newydd. Mae angen cynyddu'r nifer o staff sy'n siarad Cymraeg i wella'r gwasanaethau i ddefnyddwyr sydd am ddefnyddio'r Gymraeg.

Mae teitlau'r swyddi yn amrywio fesul cyflogwr ac yn cynnwys gweithwyr gofal iechyd, gweithwyr gofal cymdeithasol, gweithwyr cymorth, gweithwyr gofal cartref ac uwch swyddogion gofal.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae profiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ddymunol.
 • Rhaid bod yn 17½ oed.
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr sy'n gallu gwneud y meini prawf NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Bydd y rhan fwyaf o'r hyfforddiant ar gael yn y gweithle
 • Bydd gofyn i bob dysgwr fynd sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau theori a phrofion

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar ddamcaniaethau

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3 ac i Brentisiaeth Uwch Lefel 5.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460