Prentisiaethau mewn Trin Gwallt

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes rhaglen:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  18 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r fframwaith hwn yn cynnig prentisiaethau ar gyfer llwybr dysgu yn seiliedig ar waith i gyflogaeth yn y diwydiant gwaith trin gwallt, gan ddefnyddio cymwysterau sy'n cyfuno sgiliau a gwybodaeth.

Prentisiaethau ydy'r ffordd draddodiadol o hyfforddi rhai sy'n trin gwallt. Yn dibynnu ar y llwybr a ddilynir a'r lefel a gyflawnwyd, bydd dysgwyr sy'n cwblhau prentisiaethau yn ymgymryd â swyddi fel

 • Torrwr/Cynllunydd Gwallt Iau (Prentisiaeth Sylfaen)
 • Torrwr/Cynllunydd Gwallt (Prentisiaeth)

Gofynion mynediad

 • Nid oes rhaid cael cymwysterau ffurfiol, ond mae profiad ym maes Trin Gwallt a Harddwch yn ddymunol.
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr sy'n gallu ymdrin â'r meini prawf NVQ.

Cyflwyniad

 • Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle
 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol
 • Nid yw'n hanfodol bod dysgwyr yn mynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori. Mae'n bosibl cwblhau'r cymhwyster wrth ddysgu o bell. Os oes angen, bydd rhaid i chi fynd i sesiynau Sgiliau Hanfodol ar safle coleg cyfleus.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.