Dod i Ddeall eich Cyfrifiadur Llechen

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Community Location
 • Lefel
  N/A
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd

  2 awr yr wythnos am 10 wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi Gyfrifiadur Llechen? Hoffech chi ei ddefnyddio'n fwy effeithiol?

Bydd y sesiynau anffurfiol, hwyliog hyn yn cael eu teilwra i'ch anghenion unigol a'ch nodau dysgu chi eich hun.

Argymhellir eich bod yn dod â'ch dyfais eich hun gyda chi, ond gallwch hefyd roi tro ar ein cyfrifiaduron llechen ni.

LLEOLIAD Y CYRSIAU: Y Bala, Bermo, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Fairbourne, Harlech, Porthmadog, Pwllheli, Tywyn

£20 FFI COFRESTRU

Gofynion mynediad

Nid oes anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Dosbarthiadau bach, cyfeillgar mewn lleoliadau cymunedol

Asesiad

Agored Cymru

Dilyniant

 • Dilyniant i amrywiaeth o gyrsiau digidol yn y gymuned.
 • Dysgu gydol oes.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.