Meithrin Sgiliau Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Denbigh HWB, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni:
  Skills for Work
 • Hyd:

  5 awr yr wythnos am 8 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs yn darparu'r ceisiwr gwaith y sgiliau sydd eu hangen i greu CV proffesiynol a llythyr eglurhaol, cyfathrebu yn y gweithle, cynllunio gyrfa, sgiliau cyfweld, a iechyd a diogelwch.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn y Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.