TGAU Llenyddiaeth Saesneg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  TGAU
 • Hyd:

  30 wythnos, 3 awr yr wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi astudio amrywiaeth o destunau llenyddol? Hoffech chi feithrin sgiliau dadansoddi a gwerthfawrogi beirniadol?

Ar y cwrs hwn, cewch astudio gweithiau llenyddol pwysig. Bydd hefyd yn meithrin eich sgiliau fel darllenydd a beirniad llenyddol gwybodus ac annibynnol.

Felly, os ydych yn ddarllenwr brwd ac yn mwynhau trafod, ymunwch yn y ddadl a dewch i astudio Llenyddiaeth Saesneg!

At bwy mae'r cwrs wedi'i anelu?

Unrhyw un â diddordeb mewn cael cymhwyster TGAU neu'n dymuno gwella'u gradd flaenorol yn y pwnc, neu unrhyw un sydd am astudio testunau llenyddol allweddol.

Meysydd Allweddol y byddwch yn eu hastudio:

 • Cerddi cyfoes

 • Beirdd Cymreig sy'n ysgrifennu yn y Saesneg.

 • Rhyddiaith o wahanol ddiwylliannau,

 • Un ddrama Shakespeare,

 • Drama gyfoes a rhyddiaith nad yw'n gyfoes

Gofynion mynediad

Rhaid i ymgeiswyr ddangos diddordeb mewn ac angerdd at lenyddiaeth.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth

 • Trafodaethau

 • Darllen ac ysgrifennu dadansoddol

 • Ymchwilio’n annibynnol

 • Gwaith grŵp

 • Dadlau

 • Gosodir gwaith cartref yn rheolaidd

Asesiad

Dau asesiad di-arholiad a dau bapur arholiad.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.