Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Hyd:

  2.5 awr yr wythnos am 10 wythnos

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi ddysgu sgìl newydd i'w defnyddio ar eich teulu a'ch ffrindiau?

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Manteision tylino'r corff cyfan
 • Gwrtharwyddion
 • Sut i dylino'r corff cyfan
 • Cyngor ar ôl ofal

Ni chewch gymhwyster ffurfiol ar y cwrs hwn, ac felly ni chewch ei ddefnyddio'n fasnachol nac i wneud arian.

FFI: O £60 i £100

Gofynion mynediad

Nid oes anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Ymarferol – yn y salon

Asesiad

Nid oes asesu ffurfiol

Dilyniant

Dilyniant i amrywiaeth o gyrsiau hamdden eraill.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.