Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST Llangefni, Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1,2 & 3
 • Maes Rhaglenni:
  Iechyd a Diogelwch
 • Hyd:

  3 uned, Lefel 1,2 a 3 yn y dosbarth

  Lefel 1: 4 awr codi ymwybyddiaeth

  Lefel 2: 1 diwrnod o hyfforddiant

  Lefel 3: 2 ddiwrnod o hyfforddiant

  Dysgu o bell ym mhob uned hefyd.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cyrsiau hyn yn cyflwyno gwybodaeth i ddysgwr ynglŷn ag adnabod cyflyrau iechyd meddwl posib ynghyd â thrafod effaith cyffuriau, alcohol a Chynllun Gweithredu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Mae'r cwrs dau ddiwrnod Goruchwylio Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn trafod yn fanwl ystod eang o iechyd meddwl a'r gefnogaeth a'r cymorth sydd ar gael gan weithwyr gofal iechyd. Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer pobl sy'n gweithio ar lefel goruchwyliwr/rheolwr yn y gweithle, fel swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl.

Gofynion mynediad

Dysgwyr dros 14 oed.

Lefel 1 o leiaf mewn llythrennedd neu gymhwyster cyfwerth.

Addasiadau rhesymol ar gyfer dysgwr sydd ag anabledd, cyflwr meddygol.

Cyflwyniad

Ar-lein: Cyflwynir y cwrs gan diwtor drwy gyfrwng Zoom, trafodaeth unigol ar-lein.

Ystafell Ddosbarth: Cyflwynir y cwrs gan diwtor gan ddefnyddio cyflwyniadau PowerPoint, gweithgareddau a thrafodaeth unigol ac mewn grŵp yn yr ystafell ddosbarth.

Asesiad

Ar gyfer lefel 2 a 3, asesiad ysgrifenedig a senario ymarferol.

Mae trafodaeth broffesiynol wedi'r recordio ar gyfer dysgu ar-lein.

Dilyniant

Cyrsiau eraill gyda’r Grŵp

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.