Rheolaeth Digwyddiadau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  2 ddiwrnod

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Dolgellau
  • Llangefni

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn o fudd i unrhyw un sydd angen magu'r hyder a'r gallu i gynllunio a threfnu digwyddiadau.

Cwrs ffi: £140

Gofynion mynediad

Yn ddelfrydol, byddwch wedi trefnu digwyddiadau o'r blaen, neu'n fodlon i ymchwilio, cynllunio, trefnu, rheoli a chyflwyno digwyddiad rŵan.

Cyflwyniad

 • Gweithgareddau gweithdai
 • Ymchwilio a chynllunio digwyddiad go iawn ar gyfer y dyfodol

Asesiad

 • tasgau yn y gweithdy
 • cyflwyniad dosbarth
 • canlyniadau digwyddiad go iawn

Dilyniant

ILM Ymarfer a Hyfforddi eich tîm

ILM Rheoli Gwasanaeth Cwsmeriaid

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.