ESOL – Saesneg, TG a Rhifedd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Y Rhyl, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  1
 • Maes Rhaglenni:
  ESOL
 • Hyd:

  MAE HWN YN GWRS LLAWN AMSER: 1 flwyddyn, Dydd Llun–Dydd Iau, 9.30am–3.15pm.

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs yn eich helpu i wella'ch Saesneg, eich rhifedd a'ch sgiliau TG (cyfrifiadur).

Gofynion mynediad

Pob myfyriwr i gael ei asesu a'i gyfweld gan athro ESOL.

Cyflwyniad

Yn yr ystafell ddosbarth.

Asesiad

Trinity College, Llundain – Sgiliau Bywyd ESOL

Dilyniant

Cwrs ESOL ar y lefel nesaf.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.